Hejtomat

Cikáni se nechtějí přizpůsobit, oni chtějí jen brát, brát a brát. (Anonym)

A jak je to opravdu?

Podle odhadů uvedených v dokumentu Vlády ČR (Strategie romské integrace do roku 2020) žije v sociálním vyloučení 80.000 - 100.000 Romů – tedy zhruba třetina z celkového odhadovaného počtu romských obyvatel ČR. Dvě třetiny Romů tedy žijí integrovaně ve většinové společnosti, a jsou tak často neviditelnou složkou české společnosti.