Hejtomat

Cikáni mají všechno zadarmo a berou příspěvky, o kterých se nám pracujícím ani nezdá! (Anonym)

A jak je to opravdu?

Z kompetencí Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývají dvě hlavní oblasti působení v rámci snah o sociální začleňování obyvatel – jedná se o oblast zaměstnanosti a o oblast sociální politiky. Veškerá opatření a politiky, které Ministerstvo práce a sociálních věcí v těchto oblastech realizuje, jsou etnicky i národnostně neutrální. Systém dávek pomoci v hmotné nouzi existuje proto, aby na základě principu solidarity pomáhal řešit tíživou situaci osobám s nedostatečnými příjmy, případně aby pomáhal při řešení některých nárazových kritických životních situací, nikoli ke zvýhodňování jakékoliv skupiny osob oproti jiným. Tento přístup odporuje všem základním demokratickým principům a jeho aplikace není v demokratické společnosti za žádných okolností přípustná. Zvýhodňování Romů na úřadech prakticky není ani proveditelné, a to z toho důvodu, že pracovníci Úřadu práce České republiky či České správy sociálního zabezpečení nesmí mít v evidenci žádné údaje o etnicitě svých klientů.