Hejtomat

Cikáni dosáhnou na příspěvky na bydlení, na stravu, ošacení, kulturní vyžití dětí a další. Dostávají taky poukázky na pořízení nutných domácích spotřebičů. (Šiva)

A jak je to opravdu?

Dávky z nepojistného sociálního systému jsou zákonnými dávkami a po splnění všech podmínek, které zákon přesně vymezuje, musí být přiznány. Autoři vybájených e-mailů se často zmiňují o tom, jak je jednoduché získat finance třeba na nákup jídla, uhlí a oblečení. Podle nich si tak může například pětičlenná rodina přijít až na 30 tisíc Kč měsíčně. Podle všeho se jedná o dávky pomoci v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí. Tyto dávky nemohou v případě takové domácnosti nikdy dosáhnout takové výše. Odvíjejí se totiž od výše životního minima.

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc:

 

Jednotlivec

3 860

2 dospělí

3 550 + 3 200 = 6 750

1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let

3 550 + 1 970 = 5 520

2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let

3 550 + 3 200 + 1 970 = 8 720

2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let

3 550 + 3 200 + 2 420 + 2 770 = 11 940

2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let

3 550 + 3 200 + 1 970 + 2 420 + 2 770 = 13 910

 

Autoři hoaxů neopomíjejí ani další dávky, na které si je podle jejich vyjádření možné sáhnout. Třeba na nákup aktovek a dalších školních pomůcek pro děti. Pro tyto účely jsou sociálně potřebným určené nenárokové dávky pomoci v hmotné nouzi v rámci mimořádné okamžité pomoci. Ale ani v tomto ohledu není možné poskytnuté prostředky jen tak zpronevěřit. Aby je žadatel dostal, musí předložit pádné důvody, proč o příspěvek žádá, a doložit doklady o své majetkové a sociální situaci. Příslušná kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR jsou samozřejmě připravena zpracovat přijaté žádosti v co nejkratší možné době a za dodržení zákonem stanovených lhůt a v případě schválení žádostí pak poskytnout finance co nejdříve. Tak, aby dotyčný klient neměl zbytečné problémy. Zároveň ale ÚP ČR musí velmi podrobně posoudit jednotlivé případy. O tom, na co žadatel peníze použil, se vedou záznamy a od klientů ÚP ČR požaduje v souladu s platnou legislativou patřičné doklady. A v neposlední řadě může Úřad práce ČR v případě pochybností o správném využití poskytnutých prostředků uhradit částku přímo obchodníkovi nebo v případě kroužků, škol v přírodě apod. přímo škole.

Při žádosti o jakoukoli dávku, ať už ze systému státní sociální podpory nebo hmotné nouze, musí žadatel a následně i příjemce dávek prokazovat všechny příjmy. Pokud je zatají, může mu vzniknout přeplatek, který na něm bude ÚP ČR vymáhat.

„Návod na zbohatnutí“ končí třeba i tím, jak si imaginární příslušník romského etnika pochvaluje možnost „nakoupit“ například elektroniku na splátky a následně rovnou z prodejny zamířit s úlovkem do nejbližší zastavárny. Důraz klade i na to, že nejlepší cestou, jak získat finance, je použít sílu a nátlak na pracovníky úřadu. I v tomto ohledu by se jednalo s největší pravděpodobností o trestnou činnost a byl by vystaven přeplatek dávky v její plné výši. V případě, že takový přeplatek přesáhne částku 5 000 Kč, jedná se už o trestný čin a ÚP ČR takový případ předá orgánům činným v trestním řízení. Navíc - při posuzování žádostí o dávky v hmotné nouzi přihlíží Úřad práce ČR ke všem příjmům žadatelů a zajímá se také o to, jaký majetek dotyčný vlastní (např. provádí šetření v místě bydliště).

Pokud jde o nátlak ze strany klientů prostřednictvím verbální či fyzické hrozby, může jít opět o formu trestněprávního jednání. Informace o takových incidentech neprodleně obdrží orgány činné v trestním řízení. Je pravda, že se zaměstnanci ÚP ČR občas s podobným jednáním setkávají, ale takové chování, jak všichni jistě víme, není výsadou Romů. Všechna kontaktní pracoviště ÚP ČR proto učinila potřebná bezpečnostní opatření a spolupracují na místě se státní či městskou policií nebo s bezpečnostní službou. Výhrůžkám ani násilí nepodléhají.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR