HateFree Zóna - Život 90

Nezisková organizace

Karolíny Světlé 18
110 00 Praha

Nevládní nezisková organizace podporující seniory a poskytující sociální služby této cílové skupině.

Život 90 je nevládní nezisková organizace se sídlem v Praze, kde na Starém Městě provozuje komunitní centrum. V jeho rámci poskytuje sociální služby pro seniory, kteří jednak do domu přicházejí na nejrůznější aktivizační programy (sportovní, společenské, výtvarné aktivity, jazykové a naučné kurzy a vycházky, kavárna), ale také někteří v domě přechodně bydlí (v tzv. odlehčovacím centru, ve kterém se jim věnuje fyzioterapeutka a další pracovníci, kteří s nimi trénují pohyb i paměť). Život 90 provozuje také tísňovou telefonní linku, která běží nonstop. Tam volají senioři s prosbou o radu anebo když se cítí zle. Celou řadu případů tvoří ti, kteří zakoušejí nějakou formu zneužívání a násilí. Jinou pomocí je tísňová péče – jde o ‚hlídání" starého nebo křehkého člověka doma nebo venku. Kdyby se něco dělo, může zmáčknout tlačítko. Nebo naopak – pokud by se doma určitou dobu nepohnul, i tehdy se ozve alarm v našem nonstop dispečinku. Ten pak zajistí pomoc. Provozujeme také síť poraden nebo pečovatelskou službu.

Naším domem projdou denně desítky starší lidí a jejich přátel a rodinných příslušníků. Komunikujeme s nejrůznějšími dalšími organizacemi, státními orgány, ale i firmami a jednotlivci. Máme řadu dobrovolníků – firemních i individuálních.

Být zónou bez nenávisti je pro nás součástí našeho poslání a naší vize. Staří skýtá řadu šancí, představuje velké bohatství zkušeností a dovedností, ale může být také dobou křehkosti a ohroženosti. A právě s nejrůznějšími projevy nenávisti jsou naši klienti často konfrontováni. Proto, ale i kvůli přesvědčení našich zaměstnanců, jsme se přihlásili do sítě HATE FREE ZONEs.