HateFree Zóna - Živá knihovna

Nezisková organizace

U starého hřbitova 6
110 00 Praha

Organizace na podporu integrace menšin je průkopníkem projektu Živá knihovna v ČR. Heslem Živé knihovny je "Nesuď knihu podle obalu!", tedy nesuď lidi podle jejich vzhledu a podle předsudků.

Organizace na podporu integrace menšin je průkopníkem projektu Živá knihovna v ČR. Heslem Živé knihovny je "Nesuď knihu podle obalu!", tedy nesuď lidi podle jejich vzhledu a podle předsudků.

Projekt upozorňuje na to, jak je naše společnost pestrá a snaží se přispět k vzájemnému respektu ve společnosti na základě možnosti si mezi čtyřma očima nebo v malé skupince popovídat s člověkem z různých sociálních, národnostních nebo náboženských menšin.

OPIM je nezisková organizace zaměřena na vzdělávací lidskoprávní programy pro děti, mládež i dospělé. Vznikla v roce 2001. V prvních pěti letech jsme realizovali nebo se spolupodíleli na více než 25 programech v ČR a v zahraničí. Hlavní dominantou byly výměnné mezinárodní lidskoprávní projekty skrze sport, kulturu a umění.

Spolupodíleli jsme se na významných projektech v ČR (např. celoevropská kampaň Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní, SMOK – Síť multikulturních otevřených klubů), zakládali jsme mezinárodní network HREYN (Human Rights Education Youth Netowrk).