HateFree Zóna - Žít lépe s epilepsií

Nezisková organizace

Liškova 959/3
142 00 Praha 4

Lidé s epilepsií ve svých životech pociťují diskriminaci a stigmatizaci, a to zejména v oblasti zaměstnání, navazování vztahů a ve vzdělávání. Ne vždy mají rovné příležitosti jako jejich vrstevníci.

Proto je cílem naší práce zlepšovat postavení a role lidí s epilepsií ve společnosti a také zmírňovat diskriminaci a stigmatizaci formou vzdělávání a šíření osvěty o životě s epilepsií. 

Nabízíme psychosociální poradenství, sociálně podnikáme, realizujeme ediční a publikační činnost, letní dětský tábor a komunitně spolužijeme. Naše projekty tvoříme a upravujeme ve spolupráci s inter-profesním týmem, jehož nedílnou součástí jsou samotní lidé s epilepsií. Ti jsou přímými aktéry našich projektů, jsou těmi, kteří své životní zkušenosti a potřeby sdílí a také o nich veřejně hovoří. Chceme, aby jejich hlas byl slyšet.