HateFree Zóna - Zelení

Politická strana

Senovážné náměstí 2
110 00 Praha

Strana zelených usiluje o moderní demokratickou společnost aktivních občanek a občanů. Naším cílem je ekonomicky efektivní a přitom sociálně citlivý stát, který bude ohleduplný k potřebám jednotlivých osob, rodin i životního prostředí. Chceme podporoavat toleranci ve společnosti. Zavést trochu rozumu do společenské debaty.

Zelení usilují o moderní demokratickou společnost aktivních občanek a občanů. Naším cílem je ekonomicky efektivní a přitom sociálně citlivý stát, který bude ohleduplný k potřebám jednotlivých osob, rodin i životního prostředí. Chceme podporoavat toleranci ve společnosti. Zavést trochu rozumu do společenské debaty.

JSME PRO DISKUSI

Při hledání řešení ekonomických a sociálních problémů nasloucháme veřejnosti, odbornicím a odborníkům i neziskovému sektoru. Věříme, že jen společnou diskuzí všech stran můžeme najít dlouhodobá a strategická řešení, která přinesou zlepšení života nás všech. Klademe důraz na rozhodování na základě faktů, nikoliv zákulisních zájmů.

JSME PROTI KORUPCI

Prosazujeme protikorupční politiku založenou na kvalitním zákoně o státní službě, silnější regulaci lobbingu a přísnějších pravidel pro volební kampaně a financování politických stran. Chceme také posílit pomoc pro ty, kdo oznamují korupci, a rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Jen se všemi zmíněnými opatřeními dokážeme zabránit pronikání soukromých ekonomických zájmů do politického rozhodování. V těchto oblastech je Strana zelených neústupná a principiální.Chceme, aby pro nás všechny bylo Česko zdravým prostorem pro život s čistým ovzduším a pestrou přírodou.

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ ZELENÝCH STRAN

Strana zelených je součástí celosvětového hnutí zelených stran. Jsme řádným řádným členem Evropské strany zelených a Global Greens. Níže uvádíme odkazy na dva dokumenty, které představují naše mezinárodné myšlenkové ukotvení a ze kterých vycházejí naše hodnoty a principy:

Charta Evropských zelených

Charta světových zelených (Global Greens)

Další dokumenty, stanovy a jiné stranické předpisy najdete na našem starém webu.