HateFree Zóna - VOŠ Cheb

VOŠ

Májová 1718/68
350 02 Cheb

Podporujeme profesní a osobnostní růst našich studentů prostřednictvím partnerství a sdílení zkušeností s odborníky z oblasti sociální práce.

Podporujeme profesní a osobnostní růst našich studentů prostřednictvím partnerství a sdílení zkušeností s odborníky z oblasti sociální práce. Studenti i pedagogové VOŠ Cheb se účastní celé řady osvětových, charitativních, vzdělávacích či společenských akcí, které buď sami organizují, nebo se na organizaci podílejí. Tradiční jsou například předvánoční benefiční Jarmarky radosti nebo happeningy a připomínky osobnosti Václava Havla – Procházka pro Václava Havla, státních svátků #svobodanenisamozrejmost, Milada Horáková….

Klíčovým partnerem při pořádání těchto akcí je zapsaný spolek Komunitní osvětové společenství, z.s., který vznikl z iniciativy studentů a pedagogů VOŠ. Aktivizujeme občanskou komunitu v Karlovarském kraji, rozvíjíme dobrovolnictví u našich studentů i veřejnosti, snažíme se posilovat u studentů i veřejnosti postoje tolerantní k odlišnostem v širokém spektru těchto oblastí: lidé s postižením, lidé ohrožení sociálním a kulturním vyloučením, LGBT, etnika a minority, občanský, náboženský, světonázorový, politický i klimatický aktivismus. Klíčové je pro nás dodržování lidských práv u nás i ve světě. Pravidelně se zapojujeme do projektů Amnesty international ČR, Člověk v tísni, Rekonstrukce státu, Festival svobody.

Aktivity VOŠ a KOS z. s.  stavíme na Havlově výroku: “Občanská společnost, aspoň jak já jí rozumím, je prostě jednou z velkých příležitostí pro lidskou odpovědnost za svět.“ Odpovědnost v našem pojetí spočívá v aktivizaci místní komunity a osobním zapojení. 

Společné projekty VOŠ a KOS inspirují k dobrovolnictví mnoho lidí v kraji, který je označován za strukturálně postižený. Svými aktivitami převádíme do praxe tři klíčová motta: „Dobrovolníci mění svět“, „Být odlišný je normální“ a „Jsme sami tou změnou, kterou chceme vidět ve světě“.