HateFree Zóna - Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

Velvyslanectví

Vlašská 347/19
118 00 Praha 1

Velvyslanectví SRN v Praze je diplomatické zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice se sídlem v Lobkovickém paláci na pražské Malé Straně.

Velvyslanectví SRN v Praze je diplomatické zastoupení Spolkové republiky Německo v České republice se sídlem v Lobkovickém paláci na pražské Malé Straně.

Velvyslanectví a jeho spolupracovníci udržují a utvářejí bilaterální vztahy mezi Německem a Českou republikou. Ochranu lidí před porušováním jejich práv a základních svobod chápeme jako lidskou povinnost a zároveň jako úkol zahraniční politiky. Proto je podpora tolerance a otevřenosti jednou z hlavních zásad práce německého velvyslanectví.

Dějiny ukázaly, jaký význam tento přístup může mít pro jednotlivce, ale i pro naše země a společnosti. Otevřenost a útočiště, které našlo více než 15 000 uprchlíků z NDR v létě a na podzim roku 1989 na německém velvyslanectví, byly milníkem v procesu pokojných revolucí ve východním Německu a ve střední a východní Evropě, ale také milníkem pro pozdější sjednocování Evropy.