HateFree Zóna - Velvyslanectví Norského království v Praze

Velvyslanectví

Hellichova 458/1
160 00 Praha 1

Nejdůležitějším úkolem Norské ambasády v Praze je udržování skvělého bilaterálního vztahu mezi Českou republikou a Norskem.

Už v Ústavě Norska z roku 1814 bylo respektování práv jednotlivce a jeho svoboda projevu zakotveno jako jeden z pilířů naší společnosti. Rozmanitost je v Norsku klíčovým slovem. Jak náš král, Harald V., říká:

Norové jsou angažovaná mládež i moudří starci. Norové jsou svobodní, rozvedení, žijící v rodinách s dětmi i dlouhodobých manželstvích. Norové jsou dívky, které milují dívky, chlapci, kteří milují chlapce, a dívky a chlapci, kteří se milují navzájem. Norové věří v Boha, v Alláha, ve Vesmír a v nic."

Kromě Ústavy, jsou nejdůležitější závazky Norska v oblasti lidských práv zakotveny v úmluvách OSN a Rady Evropy. Norsko je mezinárodní obhájce dětských práv a dodržování úmluvy OSN a dalších nástrojů mezinárodního práva. Pracujeme také aktivně na tom, aby dětské sňatky byly zakázány globálně.

V neposlední řadě jsme pyšni na to, kolik dobrých projektů vzniklo v rámci Norských fondů. Jsme velmi rádi, že můžeme být součástí sítě HateFree Zones.