HateFree Zóna - Velvyslanectví Francie v Praze

Velvyslanectví

Buquoyský palác, Velkopřevorské náměstí 486/2
118 00 Praha 1

Velvyslanectví Francie se sídlem v Buquoyském paláci zastupuje francouzskou vládu u českých úřadů. Tým velvyslanectví tvoří kariérní diplomati a francouzští a čeští spolupracovníci. Hlavním posláním ambasády je aktivně přispívat k bohatým a přátelským stykům mezi Francií a Českou republikou.

Velvyslanectví Francie se sídlem v Buquoyském paláci zastupuje francouzskou vládu u českých úřadů. Tým velvyslanectví tvoří kariérní diplomati a francouzští a čeští spolupracovníci. Hlavním posláním ambasády je aktivně přispívat k bohatým a přátelským stykům mezi Francií a Českou republikou.

Podporuje úzký dialog mezi vládami a rozvíjí bilaterální partnerství ve všech oblastech: v kultuře, ve vědě, ve vzdělávání, v ekonomice a v obchodě. Rovněž udržuje pravidelné kontakty s občanskou společností, zejména s neziskovými organizacemi.

Francie díky své historii přikládá velký význam uplatňování lidských práv a svobod. Prioritou její vnější činnosti je boj proti rasismu, antisemitismu, xenofobii a všem formám diskriminace. Text Všeobecné deklarace lidských práv je umístěn u vchodu francouzských ambasád po celém světě. Velvyslanectví Francie v Praze se proto spolu s Velvyslanectvím Německa rádo připojuje k vládní kampani HateFree Culture.