HateFree Zóna - Ústav marketingových komunikací

Vysoká škola

Štefánikova 2431
760 01 Zlín

Marketingové komunikace jsou kreativní obor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zaměřený na praxi, který světu dává marketingové odborníky, event koordinátory, reklamní kreativce a Public Relations mágy.

Marketingové komunikace jsou kreativní obor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zaměřený na praxi, který světu dává marketingové odborníky, event koordinátory, reklamní kreativce a Public Relations mágy.

Náš ústav se pyšní tím, že se jeho studenti nemusí učit skripta nazpaměť. Naopak Ústav připravuje absolventy na to, aby se dokázali prodat sámi sebe na trhu pracovních příležitostí.

Vznik Hate Free Zone na Ústavu marketingových komunikací si studenti a zaměstnanci demokraticky odhlasovali v tajném hlasování. S iniciativou přišli studenti organizující festival tolerance Skrz Prsty, který je součástí komunikační agentury, v níž se studenti praktickou formou výuky připravuji na budoucí profesní dráhu.