HateFree Zóna - tranzit.cz

Kulturní centrum

Dittrichova 13
120 00 Praha

tranzit.cz a jeho spolupracovníci se zabývají zkoumáním prací a praxí vybraných umělců i fenoménů v současné historii východní Evropy. Zároveň s tím jsou zapojeni v každodenní mezikontinentální výměně názorů a spolupracují s panelem odborníků.

tranzit.cz a jeho spolupracovníci se zabývají zkoumáním prací a praxí vybraných umělců i fenoménů v současné historii východní Evropy. Zároveň s tím jsou zapojeni v každodenní mezikontinentální výměně názorů a spolupracují s panelem odborníků.

Naším cílem je formulovat budoucnost vycházející z představ subjektivní i kolektivní autonomie a nového internacionalismu. tranzit.cz organizuje výstavy, diskusní formáty, publikuje knihy, produkuje umělecké projekty a vytváří on-linové platformy se záměrem nabídnout účast

i zpřístupnit svou činnost všem účastníkům, divákům i komunitám.

tranzit.cz se identifikuje s rozdělením sociálního života na tři sféry – na sféru veřejného (ekklésia), sféru soukromého (oikos) a agoru, místa, jež musí být přístupné všem. Tam dochází k vyjednávání mezi veřejným a soukromým zájmem, do něhož se aktivity tranzitu.cz transparentně vpisují.