HateFree Zóna - Trans*parent

Nezisková organizace

Rostislavova 1362/24
140 00 Praha

Organizace TRANS*PARENT usiluje o dosažení sociální spravedlnosti, prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch trans žen, trans mužů a genderq...ueer osob.

Organizace TRANS*PARENT usiluje o dosažení sociální spravedlnosti, prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch trans žen, trans mužů a genderq...ueer osob.

Sdružení bylo založeno v Praze na jaře 2015 skupinou trans aktivistů, reagujících na naléhavou potřebu změny politik v oblasti rovnosti transgender osob. TRANS*PARENT se tak snaží prosazovat pochopení a přijetí trans* osob jak na společenské, tak na legislativní úrovni.

Aktivity, které rozvíjíme:

- Vytváříme prostor pro setkávání transgender a queer osob
- Organizujeme podpůrné skupiny a individuální sociální a právní poradenství bez nároku na finanční odměnu
- Šíříme povědomí o trans* problematice formou diskusí, workshopů či happeningů a prostřednictvím online blogu
- Spolupracujeme s médii a veřejností na budování pozitivního, reálného a nezkresleného obrazu trans* osob a jejich životů
- Otevíráme dialog na palčivá témata týkající se trans* problematiky, organizujeme diskuse, eventy a setkávání jak v rámci trans* komunity, tak i s vnějšími aktéry
- Snažíme se budovat aktivní spolupracující komunitu trans* osob bez ohledu na jejich genderovou sebeidentifikaci, podporujeme trans* aktivismus
- Plánujeme poskytování pracovních příležitostí transgender osobám, pro něž je z důvodu změny genderové identity obtížné získat pracovní příležitosti