HateFree Zóna - Taneční škola Swing Wings

Taneční škola

Studio Kafka, Franz Kafka Špitál, Koliště 43
602 00 Brno

Krok po kroku budujeme taneční studio Kafka v budově bývalé zdravotní pojišťovny. Zaměřujeme se na swingové tance, které vznikaly v 20. až 40. letech minulého století v USA. Během devíti let, co škola Swing Wings oficiálně existuje na mapě swingového světa, jsme zorganizovali stovky tančíren, desítky mezinárodních akcí a festivalů, a hlavně si užili spoustu legrace a vytvořili jedinečnou komunitu přátelských lidí. Lekce pořádáme pro všechny taneční úrovně – od úplných začátečníků až po ty pokročilé, kteří pak školu reprezentují i v zahraničí.

Přes festivaly a další mezinárodní události jsme přirozeně propojeni s dalšími komunitami napříč Evropou i světem. Ačkoliv vyučujeme převážně v češtině, chodí k nám (a často dlouhodobě zůstává v komunitě) také velké množství v Brně žijících cizinců, kterým v případě jazykové bariéry vycházíme co nejvíce vstříc.

Myslíme na ty, kdo nám z komunity vypadávají kvůli rodičovství: už tradičně jeden z turnusů našeho letního kempu věnujeme rodinám s dětmi, pilotujeme dopolední lekce pro mámy nebo táty na rodičovské dovolené a také některé z našich tančíren či neformálních pikniků směřujeme do odpoledních hodin, kdy se k nám ještě mohou připojit kamarádi s malými dětmi. 

Tance, které učíme, pocházejí z černošské kultury 30. a 40. let. Velkým tématem ve swingu po celém světě je otázka, jak tyto kořeny co nejvíce zdůrazňovat. Drobnou, ale dlouhodobou prací se tak snažíme studenty na tyto kořeny upozorňovat a šířit úctu k nim.

Tak jako každý párový tanec je i swing zatížen heteronormativitou – běžné rozdělení rolí je, že muži v tanci vedou („leadeři“) a ženy následují („followerky“). To se snažíme postupně rozbíjet, normalizovat střídání rolí, jejich svobodný výběr nebo tanec dvou osob stejného pohlaví, klást důraz na aktivní spolupráci v tanci oproti „poslouchání“. Doufáme, že tak postupně vytváříme přívětivější prostředí pro všechny bez ohledu na genderové role nebo sexuální orientaci. 

Naše studio sídlí ve Franz Kafka Špitál, v rámci nějž spolupracujeme se sociálním podnikem Amerfo, který zaměstnává především lidi s postižením a aktuálně poskytuje zázemí také pro uprchlíky z Ukrajiny.