HateFree Zóna - Středisko výchovné péče Frýdlant

Poradna

Školní 692
464 01 Frýdlant

Nabízíme podporu dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích. Klienty provázíme na jejich cestě k hledání řešení a věříme, že je v jejich kompetenci je nalézt. Respektujeme jejich jedinečnost bez ohledu na národnost, vyznání, sexuální orientaci a genderovou příslušnost.

Nabízíme podporu dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích. Klienty provázíme na jejich cestě k hledání řešení a věříme, že je v jejich kompetenci je nalézt. Respektujeme jejich jedinečnost bez ohledu na národnost, vyznání, sexuální orientaci a genderovou příslušnost.

Středisko výchovné péče Frýdlant nabízí podporu a pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích formou výchovného a psychologického poradenství, individuální, párové a rodinné terapie, krizové intervence, v indikovaných případech také odborná psychologická či speciálně pedagogická vyšetření. Poskytujeme také metodické vedení školám a pedagogickým pracovníkům.

SVP Frýdlant je školské zařízení a je součástí Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče a základní školy, Liberec.