HateFree Zóna - Starokatolická katedrální duchovní správa

Církev

kostel sv. Vavřince na Petříně, Petřínské sady 342
118 00 Praha 1

Kostel svatého Vavřince na Petříně je jednou z farností Starokatolické církve v ČR. V kostele se pravidelně každou neděli od 10.30 a ve svátky scházíme k bohoslužbám, ale kromě toho dáváme prostor i kulturním akcím, výstavám, koncertům a dalším příležitostem k setkávání. V duchu křesťanské tradice doprovázíme i důležité okamžiky v životě člověka – křtiny, svatby nebo poslední rozloučení s blízkými.

Starokatolická církev sama sebe považuje za liberální katolickou alternativu a velmi jí záleží na tom, aby byla v duchu křesťanské lásky otevřena pro všechny. Ve společenství starokatolické církve jsou vítání jak její členové, tak lidé s jinou církevní příslušností, hledající a nepokřtění. Církev v lásce a porozumění přijímá všechny bez ohledu na rasu, národnost, třídu, společenské postavení, věk, zdravotní stav a sexuální orientaci. Vzhledem k tomu, že v křesťanském prostředí jsou zejména LGBTQ+ lidé často příkře odmítáni, považujeme za důležité výslovně zdůraznit, že u nás jsou vítáni jako každý jiný a že starokatolická církev nabízí trvalým svazkům osob stejného pohlaví i možnost veřejného liturgického požehnání. Ve starokatolické církvi mohou muži i ženy zastávat bez rozdílu všechny úlohy včetně duchovenských. Církev se věnuje se i pastoračnímu doprovázení rozvedených a umožňuje opětovné uzavření církevního sňatku.

Zapojení do projektu HATE FREE zón je pro nás způsobem, jak veřejně deklarovat, že zde chceme být skutečně pro každého.