HateFree Zóna - Společnost židovských žen ČR (CCJW)

Nezisková organizace

Mailesova 18
110 00 Praha

CCJW - Společnost židovských žen České republiky, spolek byl založen v Praze v roce 2010 jako dceřiná organizace Mezinárodní rady židovských žen (ICJW – International Council of Jewish Women), se kterou sdílí hlavní cíle a poslání.

CCJW - Společnost židovských žen České republiky, spolek byl založen v Praze v roce 2010 jako dceřiná organizace Mezinárodní rady židovských žen (ICJW – International Council of Jewish Women), se kterou sdílí hlavní cíle a poslání.

Mezinárodní rada židovských žen ICJW vznikla roku 1912 v Berlíně. Nyní zastřešuje v různých zemích světa 43 samostatných sesterských organizaci, které spolupracují na ochraně lidských práv a tradičních židovských hodnot. Společným cílem je zlepšovat postavení a životy žen ve společnosti, přispívat k mezi-náboženské toleranci, ke snášenlivosti mezi kulturami a etniky a podporovat vzájemné poznávání a dialog.

ICJW není organizací politickou, má však možnost vydávat prohlášení a organizovat iniciativy, které mohou přispět k humanizaci politiky. Jako nezisková organizace má poradní hlas v ECOSOC při Organizaci spojených národů i v dalších mezinárodních organizacích. Usiluje o spravedlivou společnost, která respektuje také tradiční hodnoty židovské, staví se proti antisemitismu a nenávisti.