HateFree Zóna - Specializace gender (Katedra sociologie, FSS, Masarykova Univerzita)

Škola

Joštova 10
602 00 Brno

Obor genderová studia je jediným bakalářským programem svého druhu v ČR i SR. Studium se zaměřuje na rozvíjení kritického myšlení a hloubkové analýzy sociálních nerovností souvisejících s maskulinitou a feminitou. Vychází ze sociologie a má přesahy do psychologie, historie, literární a filmové vědy či mediální analýzy.

Specializace Gender v rámci bakalářského studia sociologie (i navazujícího Mgr. či PhD.) se zaměřuje na rozvíjení kritického myšlení a hloubkové analýzy sociálních nerovností souvisejících s maskulinitou, feminitou – binárním světem, v němž žijeme. Studium je ukotveno v sociologii a má přesahy do historie, mediální analýzy, psychologie, filmové vědy či aplikovaného výzkumu a sociální terénní práce.