HateFree Zóna - Sousedský klub Vršovice

dobročinný komunitní spolek

Vršovická 39
101 00 Praha 10

Posláním vršovického Sousedského klubu je podpořit a aktivizovat skrze ambulantní i terénní služby seniory, jedince se zdravotním znevýhodněním a rodiny s dětmi, především samoživitele, kteří jsou ohroženi chudobou, sociálním vyloučením vlivem dlouhodobé obtížné sociální situace, či krize. Uživatelé služby jsou lidé žijící především na území Prahy 10, ale i z blízkého okolí.

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, poskytujeme uživatelům služby motivační materiální a potravinovou pomoc a pomoc při prosazování jejich práv a zájmů, též provozujeme vzdělávací a poradenské aktivity a nabízíme doprovod na úřady či do zdravotnického zařízení. 

Hlavním cílem Sousedského klubu Vršovice je pěstovat sousedské vztahy skrze setkávání a vzájemnou solidaritu a nabídnout odbornost našich pracovníků při cestě k vytyčenému cíli a k větší životní spokojenosti našich klientů. Služba je poskytována bez úhrady.