HateFree Zóna - Sokol Brno I

Tělovýchovná jednota

Kounicova 20
602 00 Brno

Videoprohlídka Sokolovny. Sokol Brno I je nejstarší a nejdéle fungující sportovní a tělocvičný spolek v Brně s tradicí již od roku 1862. V brněnském Sokole tužil své tělo například hudební skladatel Leoš Janáček, architekt Jindřich Kumpošt, olympijský vítěz Alois Hudec a jiní borci.

HateFree Zone jsme se stali proto, že Sokol je občanská společnost a protože nám není lhostejné dění kolem nás. Sokol se 150 let snaží pozitivním způsobem formovat společnost a vzájemná tolerance a porozumění je jedním z ideových pilířů této snahy.

Sportovní oddíly Sokola Brno I

V současné době nabízí Sokol Brno I celkem 8 sportovních oddílů, mezi nimiž vynikají především oddíly sportovní gymnastiky, šermu a volejbalu, jejichž sportovci se pravidelně účastní mezinárodních soutěží a turnajů, včetně olympijských her. O účast na blížících se olympijských hrách v Rio de Janiero bude usilovat celkem 11 reprezentantů ze Sokola Brno I. Kromě těchto oddílů najdete v Sokole Brno I také juniorský oddíl florbalu s mimořádně dobrými výsledky, horolezecký oddíl, oddíl stolního tenisu, vodácký oddíl a klasickou sokolskou všestrannost, která se zaměřuje na pohybovou průpravu a cvičení od dětí až po seniory. Pro všechny jmenované sporty je připraven sportovní areál s tělocvičnami a venkovním hřištěm v centru Brna na Kounicově ulici a beachvolejbalové centrum na Brněnské přehradě.

Společenská a kulturní činnost Sokola Brno I

Kromě sportu se Sokol Brno I věnuje také veřejnému dění ve svém okolí, snaží se prezentovat svoji historii jazykem současné doby a pořádat kulturní a společenské akce. Již tradičním je multižánrový festival Moje 20. Století, odehrávající se v brněnské kavárně, který se zaměřuje na totalitní režimy 20. století. Hosty festivalu byly v minulosti například režisérka Olga Sommerová, předseda brněnské židovské obce Pavel Fried, básník Ivan Martin Jirous nebo operní pěvkyně Soňa Červená. Jiný festival, jehož ambicí bylo propojovat svět umění a sportu, bylo Sokolské culturae. V roce 2012 pořádal Sokol Brno I v Domě umění doprovodnou výstavu k Bienále grafického designu, prezentující plakáty k všesokolským sletům z let 1901–1948. Společně s Divadlem Husa na provázku inicioval Sokol Brno I vznik Uličky Václava Havla v Brně. Ve své činnosti se Sokol Brno I soustředí na spolupráci s mladými grafiky a výtvarníky.

Symfonický orchestr Sokola Brno I

Symfonický orchestr Sokola Brno I je vůbec prvním hudebním uskupením v sokolské historii, které se zaměřuje na klasickou hudbu. Orchestr vznikl v únoru 2014 z iniciativy posluchačů Janáčkovy akademie múzických umění, Konzervatoře Brno a mladých brněnských muzikantů. V současné době čítá Symfonický orchestr Sokola Brno I 35 členů a jeho cílem je kvalitní interpretace hudby vážné i soudobé.