HateFree Zóna - senior1.cz

Média

Hruškova 334
270 73 Přezletice

Portál senior1.cz funguje od počátku roku 2014 a zaměřuje se na inspirování aktivních seniorů v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na tři hlavní zájmové oblasti – sport a cestování, kultura, záliby a poznávání.

Portál senior1.cz funguje od počátku roku 2014 a zaměřuje se na inspirování aktivních seniorů v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na tři hlavní zájmové oblasti – sport a cestování, kultura, záliby a poznávání. Je určen různorodé skupině uživatelů zejména s Prahy a Středních Čech s pestrými zájmy a zálibami, ať už v oblasti sportu, kultury, tak i poznávání a vzdělávání.

Z hlediska informací, uživatelé portálu naleznou v jednotlivých rubrikách přehledně uspořádané informace o připravovaných akcích, jako například o cvičení, procházkách, divadelních představeních, promítání filmů v rámci cykly Bio Senior apod.

Další hojně navštěvovaná rubrika na portálu senior1.cz je nazvána Informace, zde jsou umístěny originální příspěvky, nepřebírané z jiných komerčních webů, informující o zajímavých tipech pro volný čas, jako například o výletech v okolí Prahy a ve středních Čechách nebo o zajímavých výstavách či koncertech. Zajímavostí uvedených příspěvků je i poskytování odkazů na další zajímavé a detailní zdroje informací týkající se zmiňovaných témat. Další zajímavostí této rubriky je informování o cenových zvýhodněních pro seniory týkajících se vstupu.

Součástí rubrik zmiňovaných tří zájmových oblasti jsou i nabídky tuzemských nekorporátních inzerentů – penzionů, nakladatelství, vzdělávacích institucí apod., kteří poskytují služby blízké uživatelské skupině portálu senior1.cz – aktivním seniorům.

Informace o novinkách na portálu senior1.cz jsou uváděny souběžně i na facebook a twitter účtech portálu. Zajímavostí příspěvků na sociálních sítích jsou oblíbené fotografie z výletů po krajině naší země, dále i představování aktualizace oblíbené rubriky portálu – Citát týdne.

Portál senior1.cz se snaží přispět k pozitivnímu pohledu na svět ze strany seniorů a poskytnout zajímavé podněty pro trávení volného času. Zároveň se snaží rozvíjet obraz seniorů, jako aktivní a zkušené části naší společnosti bez mediálních klišé a zkratek. V návaznosti na to, je myšlenka Hate Free Zony pro portál inspirativní neboť portál senior1.cz chce být otevřeným prostorem pro seniory všech možných pohledů na svět a zálib, a to bez předsudků a smyšlených mezigeneračních překážek.