HateFree Zóna - Sadba

Nezisková organizace

Kobyliské náměstí 1000/1
182 00 Praha

Salesiánská asociace Dona Boska (Sadba) vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. V české provincii má SADBA na starosti misijní projekty, přípravu misijních dobrovolníků, šíření informací a získávání prostředků pro salesiánské misie.

Salesiánská asociace Dona Boska (Sadba) vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. V české provincii má SADBA na starosti misijní projekty, přípravu misijních dobrovolníků, šíření informací a získávání prostředků pro salesiánské misie.

Nezisková organizace Sadba vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Náš hlavní cíl je školit a vysílat misijní dobrovolníky v rámci programu Adopce nablízko do celého světa. Za 10 let působení naši dobrovolníci ve 29 zemích odpracovali přes 350 000 hodin. Od Adopce na dálku, kterou dělá Charita, se to liší tím, že dárci nepřispívají cizímu dítěti v Indii nebo Africe, ale českému dobrovolníkovi, který tam na rok odcestuje, učí tam, tráví s dětmi volný čas a všemožně jim pomáhá. Každoročně také pořádáme projekt "Dnes jím jako", zaměřený na osvětu mezi dětmi na základních školách, ty už si vyzkoušely jíst jako Ind, Bangladéšan, Zimbabwan, Konžan, Zambijec.

Naše prostory nejsou nijak zvlášť velké, obýváme tři kanceláře v 1. patře Salesiánského střediska v Kobylisích. Přímo zde vzniká pouze background naší činnosti, v našich prostorách se neodehrává nic mimo přípravy toho všeho, co se děje venku. Dobrovolníci tady mají k dispozici příruční knihovnu a počítač. V létě je tu příjemně chladno a návštěvy se u nás cítí dobře, vždycky tady voní dobrá káva a na stole jsou dobroty.

Sadba má aktuálně sedm zaměstnanců na různě velké úvazky a bezpočet pravidelných i nahodilých dobrovolníků.
Našim nejvýznamnějším projektem je zmíněná Adopce nablízko, v jejímž rámci dobrovolníci projdou roční přípravou Cagliero a po ní jsou slavnostně vysláni do zahraničí.

Oratoř Dona Boska v Turíně, která vznikla v 19. století, byla bezesporu jedna z prvních hatefree zón. Don Bosco se staral o děti z ulice, chudé, vězně a uprchlíky, o všechny bez rozdílu. My chceme v jeho díle pokračovat.