HateFree Zóna - S.T.O.P.

Nezisková organizace

Bastlova 694/9
700 30 Ostrava-Zábřeh

<p>Jsme samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená v roce 2001, za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora ohrožených jednotlivců, dětí a rodin v překonávání hendikepů a v nápomoci zpřístupnění širokých příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové populaci.</p>

Jsme samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená v roce 2001, za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora ohrožených jednotlivců, dětí a rodin v překonávání hendikepů a v nápomoci zpřístupnění širokých příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové populaci.

Čtyři písmena v názvu organizace jsou zkratkou slov, která vyjadřují cíle naší práce – Svoboda, Tolerance, Osvěta, Podpora. Nesnažíme se dělat věci za klienty, ale pomoci jim, aby byli samostatní a dokázali aktivně s naší pomocí překonat bariéry, které jim doposud stály v cestě.

Účel S.T.O.P., z.s. je naplňován zejména prostřednictvím:
- dobrovolnických programů, zapojení dobrovolníků a vytváření profesionálních kompetencí pro jejich činnost,
-podporou vzdělávání znevýhodněných dětí a mládeže,
- rozvíjením myšlení, komunikačních a sociálních dovedností znevýhodněných dětí a mládeže,
- podpora a realizace inovativních přístupů pro práci s ohroženými dětmi a rodinami,
- pořádání pobytových akcí, výletů a volnočasových aktivit pro ohrožené jednotlivce, děti a rodiny,
- propagace aktivit spolku, podpora dobrovolnictví