HateFree Zóna - R-Mosty

Nezisková organizace

Blahoslavova 230/4
130 00 Praha

Posláním zapsaného spolku R-Mosty je profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v České republice, včetně poskytování konzultačních a poradenských služeb, vzdělávání dětí, dospělých i učitelů. V roce 1992 byla organizace založena jako Nadace Mosty, od roku 1996 nese název Občanské sdružení R-Mosty. Činnost vyvíjí od svého založení v roce 1992.

Posláním zapsaného spolku R-Mosty je profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v České republice, včetně poskytování konzultačních a poradenských služeb, vzdělávání dětí, dospělých i učitelů. V roce 1992 byla organizace založena jako Nadace Mosty, od roku 1996 nese název Občanské sdružení R-Mosty. Činnost vyvíjí od svého založení v roce 1992.

Sociálně-právní poradna

Nabízíme vám individuální a profesionální pomoc při řešení problémů, které ohrožují kvalitu vašeho života, váš sociální status nebo vztahy s okolím. Našimi klienty jsou rodiny, skupiny i jedinci. Do poradny přicházejí muži i ženy, mladiství i dospělí, kteří chtějí informace, asistenci nebo řešení těžkostí z oblasti bydlení, zaměstnání, rodinné péče, dluhů, urovnání konfliktů, diskriminace, právních otázek, jednání na úřadech, sociálních dávek nebo psychických obtíží. Spolupracujeme s externími i interními právníky a psychoterapeuty. Naše služby jsou zdarma (podporovány z komunálních, státních a projektových rozpočtů a darů osob i firem) a odborně vedeny podle zákona o sociálních službách a standardů kvality. Služby poskytujeme osobám z hlavního města Prahy, ale i ostatních lokalit v republice. Najdete nás na adrese Blahoslavova 230/4 na Praze 3.

Naši pomoc můžete získat také přes elektronickou komunikaci nebo v terénní formě. Pro návštěvníky přicházející s dětmi máme připravenou čekárnu s hračkami. Naše zařízení je zcela bezbariérové, určené pro osoby bez rozdílu politického i náboženského přesvědčení, etnické příslušnosti nebo osobní příslušnosti k jakékoliv neagresivní a respektující skupině.

Azylový dům pro matky s dětmi
Řešíme obtížné situace matek s nezletilými dětmi nebo těhotných žen starších 18ti let, které jsou spojeny se ztrátou bydlení a s tím navazujících komplikací. Nabízíme jim samostatné důstojné ubytování i aktivizační programy a asistenci pracovníků. Matky a jejich děti u nás naleznou bezpeční a podporu pro to, aby se mohly vrátit do běžného života s vyřešeným zaměstnáním, finanční situací a bydlením. Během pobytu mohou s pracovníky spolupracovat na rekvalifikaci či hledání pracovní pozice, vyřizování úředních nebo právních záležitostí, na péči o děti nebo získat podporu psychoterapeutů. V areálu azylového domu je zařízena i „školička", tedy dětská skupina (pro předškolní věk) vedená pedagogy, kteří matkám během dne odlehčují. Zahrada domu je také přizpůsobena volnému času dětí.

Zařízení je umístěno v Mladé Boleslavi. Kontaktní místo je také v Praze, na adrese Blahoslavova 230/4. Ke kontaktu může posloužit i krizová linka (non-stop) pro vyřizování akutních situací na čísle 602 399 836.

Klub R-Mosty
Jsme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, která se potýká s problémy spojenými například s dospíváním. Pracujeme s dětmi a mládeží od 10ti do 18ti let, kteří přichází nespokojení se svým volným časem a pocitem nudy, (ne)úspěchem ve skupině vrstevníků nebo ve škole, se vztahy v rodině i se svým okolím, se zájmem se rozvíjet, vzdělávat se a hrát si. Návštěvníci se u nás nemusí registrovat ani platit žádné poplatky, mohou zůstat anonymní, přijít a odejít kdy chtějí a vybrat si, jestli se budou zapojovat do nabízených aktivit. Zkušený tým pracovníků pečuje o to, aby se v našem Klubu mohli všichni cítit bezpečně bez ohledu na to, jaké vyjadřují názory, a přijímá každého, jako unikátní osobu, která se chce orientovat ve složitém světě. Náš tým chce mládeži nabídnout spojence proti pocitům osamění, nudy nebo zmatku, které se u dospívajících mohou objevovat. Díky službám Klubu odlehčujeme nejen mládeži, ale i společnosti v okolí, snižujeme rizika vzájemných konfliktů a do budoucna i problémy mladých dospělých v běžném životě. Nabízíme i podporu při zvládání studia, vyřizování kontaktu s okolím (například s úřady apod.) či nalezení budoucího uplatnění. Nemalým tématem jsou i citové vztahy a sexualita.

Naše zařízení je také vedeno podle zákona o sociálních službách a návazných standardů kvality a je auditovaným členem České asociace streetwork. Najdete nás na adrese Cimburkova 18/600 na Praze 3.

V ulicích hlavního města můžete potkat také streetbus Uličník, který je mobilní terénní formou Klubu a služby nabízí přímo v místech, kde se pohybují zájemci o výše popsaný servis. Další formou práce je i kontakt přes sociální síť Facebook.com, takzvaný streetwork online.

Vzdělávání a kulturní projekty
Pro zájemce z řad pedagogů nabízíme akreditované kurzy, kterými chceme přispět k lepší orientaci nebo pochopení sociokulturních specifik romského etnika, a tím snížit rizika konfliktů při vzdělávacím procesu našich dětí. Záleží nám na tom, abychom mohli žít v přijímajícím prostředí a profesionální práci s dětmi považujeme s výhledem do budoucnosti za stěžejní. Vedle této tématiky se také věnujeme psychohygieně našich pedagogů, protože těm se při jejich extrémně náročném povolání paradoxně dosud dostává velmi málo péče. To často vede ke stereotypním a škodlivým přístupům k dětem a následnému šíření například netolerantních až extrémistických názorů ve společnosti.

R-Mosty jsou také pořadatelem multižánrových hudebních festivalů, které na jednom pódiu spojují nejen různé hudební přístupy, ale i osoby různých příslušností, profesí a kulturních jedinečností. Díky vstupnému na festivaly, vstřícnosti vystupujících a milému sponzoringu můžeme financovat naše projekty.

Tým pracovníků společnosti R-Mosty
V naší organizaci pracují profesionálové různých vyznání, přesvědčení, životních příběhů a příslušnosti k různým menšinovým skupinám.

Více o všech našich projektech a aktivitách naleznete na webových stránkách www. r-mosty.cz.