HateFree Zóna - Prázdninová škola Lipnice

Nezisková organizace

Jaromírova 80/51
12 800 Praha

Prázdninová škola Lipnice (PŠL) je nezisková organizace se čtyřicetiletou tradicí přinášející metodu zážitkové pedagogiky jednotlivcům, učitelům i lektorům. Věříme, že díky poznání sebe sama lze žít radostnější a odpovědnější život, a tím pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe.

Prázdninová škola Lipnice (PŠL) je nezisková organizace se čtyřicetiletou tradicí přinášející metodu zážitkové pedagogiky jednotlivcům, učitelům i lektorům. Věříme, že díky poznání sebe sama lze žít radostnější a odpovědnější život, a tím pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe.

Prázdninovka usiluje o všestranný rozvoj osobnosti člověka pomocí principů zážitkové pedagogiky. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím vícedenních kurzů, jejichž čas je naplněn hrou, pohybem, tvořivými dílnami, happeningy, diskusemi i rozjímáním. Náročnými výzvami povzbuzujeme v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu.

Rozvíjíme metodu zážitkové pedagogiky a inspirujeme další organizace zaměřené na rozvoj a vzdělávání dětí i dospělých. Ověřené programy a metodické postupy předáváme dále prostřednictvím publikací, jako jsou Zlaté fondy her, Instruktorský slabikář či metodické materiály pro učitele. Dovednosti pedagogů a lektorů rozvíjíme, jak jinak než zážitkově,
v tématech jako Hra, Reflexe, Dramaturgie či Řízení psychického rizika.

Zapojením se do sítě Hatefree zón chceme veřejně dát najevo principy, které jsou v genech Prázdninovky přirozeně obsaženy. Respektujeme jedinečnost osobnosti a osobního příběhu každého člověka. Věříme v potenciál každého z nás a snažíme se jej naplňovat i dál rozvíjet. Na kurzech PŠL se potkávají velmi různorodí lidé a jedním z našich základních úkolů je vytvářet na kurzu bezpečné prostředí pro každého z nich. To umožní sdílení zkušeností a učení se navzájem. Prázdninovkový kurz je často jedinečným životním zážitkem, a to mimo jiné právě díky prožitku blízkosti, otevřenosti a hlubokého sdílení. Na kurzu je každý sám za sebe, předsudky a stereotypy nedávají smysl.