HateFree Zóna - Práh jižní Morava, z. ú.

Nezisková organizace

Tuřanská 12
620 00 Brno

Práh jižní Morava poskytuje dospívajícím a dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

Našim klientům pomáháme překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péče o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a další. Pomáháme prosazovat a hájit práva lidí s duševním onemocněním a zlepšujeme vztah veřejnosti k nim. 

Jsme pevnou součástí systému poskytovatelů sociálně-zdravotnických služeb Města Brna a Jihomoravského kraje. Intenzivně spolupracujeme s Psychiatrickou klinikou FN Brno Bohunice, Psychiatrickou nemocnicí Brno Černovice, Psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice, s mnoha ambulantními psychiatry a psychology. Úspěšně realizujeme projekty financované z fondů EU. 

Naše služby jsou vysoce hodnocené. V minulých letech jsme zrekonstruovali bývalou školní budovu na Tuřanské 12 v Brně a adaptovali ji pro chráněné bydlení a potřeby terapeutické a pracovně-terapeutické práce. Pomohli jsme mnoha našim klientům nacházet a udržet zaměstnání na trhu práce. Významně se podílíme na destigmatizaci duševního onemocnění v Brně, například Měsícem Bláznovství a Dny duševního zdraví s velmi navštěvovanou anonymní poradnou.