HateFree Zóna - Ponorka

Nízkoprahový klub

Nádražní 44
591 01 Žďár nad Sázavou

Ponorka je jedním ze zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Žďár nad Sázavou a funguje už od roku 1997.

Ponorka je jedním ze zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Žďár nad Sázavou a funguje už od roku 1997.

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívajícím ve Žďáru nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Zásady poskytovaných služeb jsou nízkoprahovost, respekt, anonymita, mlčenlivost a individuální přístup. Služba je poskytnuta všem dětem a mladistvým od 6 do 20 let bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, náboženství, sexuální orientaci,...