HateFree Zóna - Pedagogický diář

Obchod

Zářečská 643
341 01 Horažďovice

Pedagogický diář stojí na velké touze po smysluplném vzdělávání, které je tvořeno šťastnými a spokojenými učiteli i dětmi. Stavíme na vizi vzdělávání pro 21. století, kterou ve 21 idejích pro vzdělávání ve 21. století výstižně formuluje spolek Otevřeno. 

Věříme, že spokojený učitel dokáže zázraky, a především dokáže každému dítěti zprostředkovat právo na šťastné dětství a radostné učení. Víme, že na naše pedagogy klademe vysoké nároky s velkou zodpovědností. Myslíme si, že k tomu, aby dokázali svou práci dlouhodobě vykonávat s nadšením a úsměvem, je potřeba o ně pečovat. Pedagogický diář chce být opěrnou zdí českým učitelům, kterým pomůže zorganizovat jejich čas, naplánovat všechny potřebné aktivity a nabídne prostor pro autoevaluaci jejich činností. Zároveň nabízí instantní celoroční inspiraci v podobě inspirativních textů českých učitelů, citátů z moderních výchovných směrů i inspirativního pedagogického kalendáře. 

Věříme, že učitel, který má čas na sebe, dostatek podnětů ke svému osobnímu i profesnímu růstu a prostor pro relaxaci, nevyhoří. Zároveň si uvědomujeme, že v naší republice nemá každé dítě stejné výchozí podmínky a pro některé děti je velice těžké vykročit na svou vzdělávací dráhu. Proto z každého prodaného výtisku putuje částka 200 Kč na podporu projektů Člověka v tísni, které podporují české děti ohrožené chudobou a zvyšují jejich vzdělávací šance.