HateFree Zóna - Pedagogická fakulta UJEP

Škola

České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Jsme Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vzděláváme pedagogické pracovníky pro školy a školská zařízení nejrůznějších typů. 

Jsme Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vzděláváme pedagogické pracovníky pro školy a školská zařízení nejrůznějších typů.

">Pedagogická fakulta UJEP

Jako vysoká škola se sídlem v kraji s vysokou koncentrací sociálně vyloučených lokalit máme k tématu tolerance velmi blízko. Téma sociálně, ekonomicky i zdravotně znevýhodněných žáků se proto prolíná napříč studijními plány a vrcholí samotným oborem Sociální pedagogika. Intenzivně se problematice znevýhodněných věnujeme také v projektu "Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství".