HateFree Zóna - PARTYHARMreduction Progressive

Program PHr nabízí účastníkům hudebních akcí odborné poradenství ohledně snižování rizik při užívání návykových látek. Zprostředkováváme informace o jejich rizicích a účincích, nabízíme harm reduction materiál, pitnou vodu a ovoce. Veškeré naše služby poskytujeme zdarma.

Zároveň se snažíme motivovat pořadatele akcí a provozovatele klubů, kde působíme, k tomu, aby dbali na vytváření co nejbezpečnějšího prostředí pro návštěvníky jejich akcí. Snažíme se poukazovat na nepodchycená místa a potenciální nebezpečné situace, kterým lze s trochou snahy předcházet a rizika redukovat na minimum.

Věříme, že účastníci hudebních akcí si zaslouží bezpečné a kultivované prostředí, které právě pořadatelé akcí mohou vytvářet. My jim s tím rádi pomáháme již více než sedm let. Působíme výhradně v Praze a Středočeském kraji. Ač nemáme rádi nálepkování, nálepku HateFree zóny rádi přijmeme, protože v našem programu nikoho nesoudíme a respektujeme každou lidskou bytost.