HateFree Zóna - P651

Kulturní centrum

Pevnostní 8
160 00 Praha

VILLA P651 - Česko americké kulturní umělecké vzdělávací centrum. Projekt P651 spontánně navazuje na neziskové mezinárodní umělecké a vzdělávací aktivity spjaté s objektem Pevnostní 651/8 a činností Běhal Fejér Institutu, o.s.

VILLA P651 - Česko americké kulturní umělecké vzdělávací centrum. Projekt P651 spontánně navazuje na neziskové mezinárodní umělecké a vzdělávací aktivity spjaté s objektem Pevnostní 651/8 a činností Běhal Fejér Institutu, o.s.

Salóny vily z 20.let jsou propojené se zahradou. Koncept programu se zrodil z tradice a potenciálu vily s aktivním kurátorským přístupem. P651 je místo mezikulturního dialogu, střetu subkultur, tolerance a porozumění hodnot rovnoprávnosti příslušníků lidského společenství. Místo konfrontace staré architektury a současného umění.

P651 je Galerie. Setkání. Sál. Sdílení. Škola. Prostor pro živé umění, výstavy, workshopy, přednášky, diskuze, kurzy, dílny...