HateFree Zóna - Otevřený volnočasový klub V-Klub

Komunitní centrum

ul. 5. května 36
460 01 Liberec

Jsme volnočasový otevřený klub při DDM Větrník. Vytváříme místo pro setkávání a spontánní činnost mladých od 12 do 26 let, podporujeme jejich osobnostní rozvoj a posilujeme sociální kompetence. Výukovými a preventivními programy pro školy utváříme bezpečné klima třídního kolektivu a organizováním kulturních, společenských a vzdělávacích akcí přispíváme k naplnění aktuálních potřeb občanů Libereckého kraje.

Jsme volnočasový otevřený klub při DDM Větrník. Vytváříme místo pro setkávání a spontánní činnost mladých od 12 do 26 let, podporujeme jejich osobnostní rozvoj a posilujeme sociální kompetence. Výukovými a preventivními programy pro školy utváříme bezpečné klima třídního kolektivu a organizováním kulturních, společenských a vzdělávacích akcí přispíváme k naplnění aktuálních potřeb občanů Libereckého kraje.

V září 2004 byl při DDM Větrník Liberec vytvořen klub pro mládež. Zpočátku sloužil zejména mládeži od 12 do 26 let jako prostor, kde se mohli setkat se svými vrstevníky, zahrát si některou z našich her, udělat si na počítači referáty do školy nebo uspořádat akci pro své kamarády. Od té doby jsme své služby rozšířili a mládeži se věnujeme nejen odpoledne při spontánní činnosti, ale také dopoledne. Organizujeme programy pro stmelení třídního kolektivu, ve spolupráci s Eurocentrem Liberec připravujeme přednášky na témata vánoce v EU, etiketa v EU apod. Více se o těchto programech dozvíte v sekci Akce – pro školy. Ve večerních hodinách nás zase mohou navštívit rodiče našich návštěvníků a další široká veřejnost. Od podzimu do jara totiž pořádáme cestovatelské večery, čtení pohádek z celého světa a další akce, jejichž aktuální nabídku najdete v sekci Akce - pro veřejnost. V současné době se tu o vás staráme my čtyři: