HateFree Zóna - Ollove

Studentská organizace

Družební 678/24
779 00 Olomouc

OLLOVE je spolek studentů/studentek, zaměstnanců/ zaměstnankyň, absolventů/absolventek a příznivců/příznivkyň sdružujících se kolem Univerzity Palackého v Olomouci a respektujících práva a důstojnost všech lidí bez ohledu na pohlaví, gender, sexuální orientaci, rasu, etnicitu, vyznání a jiné rozdíly.

OLLOVE je spolek studentů/studentek, zaměstnanců/ zaměstnankyň, absolventů/absolventek a příznivců/příznivkyň sdružujících se kolem Univerzity Palackého v Olomouci a respektujících práva a důstojnost všech lidí bez ohledu na pohlaví, gender, sexuální orientaci, rasu, etnicitu, vyznání a jiné rozdíly.

Vznikli jsme s cílem organizovat kulturní a společenské akce směřující k otevřené, tolerantní, genderově a sexuálně pestré společnosti.

Naše akce se odehrávají po celé Olomouci, ale základnu pro většinu našich aktivit nám poskytuje literární kavárna Druhý domov, kde nás můžete potkat skoro každý týden. Kromě olomouckých Ozvěn Mezipater pravidelně pořádáme přednáškový cyklus Queer Beer zaměřený na gender a sexualitu, autorská čtení a.k.a. Kvírlení, ollove party, výstavy queer umělců a umělkyň, HIV testování zdarma, taneční pro stejnopohlavní páry, autorské módní přehlídky, sportovní setkání, tematické ollove party a mnoho dalších kulturních a společenských akcí.