HateFree Zóna - NTKino

Kino

Technická 6
160 00 Praha 6

Filmový klub NTKino je místem a příležitostí k obohacování kulturního povědomí všech návštěvníků knihovny i širší veřejnosti.

Filmový klub NTKino je místem a příležitostí k obohacování kulturního povědomí všech návštěvníků knihovny i širší veřejnosti.

NTKino nabízí aktuální dokumentární filmy z domácí i zahraniční produkce od renomovaných režisérů i studentů uměleckých vysokých škol. Naše kino poskytuje studentům Kampusu Dejvice možnost vidět filmy, eventy a diskuze, které reagují na aktuální společenské otázky a poskytují otevřený prostor k plnohodnotným diskuzím.

NTKino navazuje na dlouhou tradici takzvaných Cinémathique, které vytvářely alternativní filmovou nabídku a podílely se na formování komunity napříč uměleckými sférami.

Film je umění, zábava i okno k poznání – film je interfejsem současné multikulturní společnosti.

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.