HateFree Zóna - Nová scéna Národního divadla

Nová scéna jako jedna ze čtyř divadelních budov, v nichž v současnosti působí Národní divadlo, funguje jako otevřený prostor pro moderní divadlo všech forem a žánrů. Repertoár Nové scény sestává především z inscenací souborů Činohry, Laterny magiky, Baletu a Opery Národního divadla. Vedle nich se však v prostoru Nové scény a na piazzetě Národního divadla daří uskutečňovat i řadu jiných nezávislých projektů, festivalů, diskuzí, výtvarných instalací či jednorázových akcí, ať už v produkci domovských či hostujících souborů.

Nová scéna jako jedna ze čtyř divadelních budov, v nichž v současnosti působí Národní divadlo, funguje jako otevřený prostor pro moderní divadlo všech forem a žánrů. Repertoár Nové scény sestává především z inscenací souborů Činohry, Laterny magiky, Baletu a Opery Národního divadla. Vedle nich se však v prostoru Nové scény a na piazzetě Národního divadla daří uskutečňovat i řadu jiných nezávislých projektů, festivalů, diskuzí, výtvarných instalací či jednorázových akcí, ať už v produkci domovských či hostujících souborů.

Od sezóny 2015/2016 začal umělecký šéf Činohry ND Daniel Špinar naplno realizovat svůj program Nová krev, v rámci nějž by se Nová scéna ND měla stát prostorem pro experimentální a současnou tvorbu, místem setkávání zejména mladých lidí, prostorem pro diskuzi, prostorem pro otevřené názory.

To se nyní daří realizovat zejména prostřednictvím otevřených diskuzí s tvůrci – v hledišti Nové scény po vybraných představeních či „u kávy" v kavárně Nona v rámci nezávazných setkání s umělci Národního divadla.

Inscenace uváděné na Nové scéně často akcentují zásadní společenské problémy, nutí diváky k zamyšlení, k hledání odpovědí na palčivé otázky dnešního světa. Zmíněné diskuze s tvůrci se tak často netýkají pouze realizace konkrétní inscenace, ale zároveň při nich dochází ke konfrontaci názorů a myšlenek týkajících se podstatných sociálních a socioekonomických problému naší společnosti. Lepší prostor, než centrum moderního dramatického umění, si jako Hate Free zónu snad ani nelze představit.