HateFree Zóna - NaZemi

Nezisková organizace

Kounicova 42
602 00 Brno

Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít a pracovat v důstojných podmínkách.

Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít a pracovat v důstojných podmínkách.

Jsme nevládní nezisková organizace, která hájí důstojné pracovní podmínky ve světě. Zaměřujeme se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivujeme jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost. Činíme tak prostřednictvím prosazování odpovědnosti firem, podpory fair trade a propagace globálního rozvojového vzdělávání.

Jsme HateFree - u nás v kanceláři, v našem obchodě i v naší vizi světa. Věříme ve společnost, která přiznává právo na důstojný život všem. Společnost, kde jsou lidé vzájemně solidární. Společnost, kde veřejnost, představitelé politiky, byznysu i veřejných institucí spolupracují na naplňování lidských práv. Společnost, která chápe globální propojenost světa. Společnost, která vnímá svoji odpovědnost za dlouhodobou udržitelnost života na Zemi a reflektuje ji ve svém jednání. Společnost, která je otevřena novým myšlenkám a změnám postojů.