HateFree Zóna - Nadační fond Úsměv Seniorům

Nezisková organizace

Harmonická 1384/13
158 00 Praha

Naším cílem je pomoci zkvalitnit a zpříjemnit život seniorům, kteří žijí v domovech pro seniory, pečovatelských domech a podobných zařízeních.
Organizujeme pro ně akce jako například předčítání, přednášky, nahlédnutí do virtuální reality, cannisterapie, rozdáváme dárkové balíčky a mnoho dalšího.