HateFree Zóna - Nadace Krása pomoci

Nezisková organizace

Londýnská 24
120 00 , Praha 2

Jsme neziskovka, která pomáhá seniorům. Naší vizí je, aby mohli žít doma a důstojně. Finančně taky podporujeme jiné neziskovky, které mají podobnou misi jako my.

Jsme neziskovka, která pomáhá seniorům. Naší vizí je, aby mohli žít doma a důstojně. Finančně taky podporujeme jiné neziskovky, které mají podobnou misi jako my.

Propojujeme dobrovolníky se seniory, kteří už nikoho nemají. Rádi taky o tématech jako stárnutí populace, mezigenerační propojení atd. diskutujeme. Vždycky #hatefree.

Naší vizí jsou spokojení senioři, kteří vedou kvalitní a důstojný život v domácím prostředí. Zároveň pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. Naším posláním je nabízet seniorům a jejich blízkým informace, kontakty a oporu v důležité životní etapě stáří. Cílem je prožít stáří jako pozitivní, plnohodnotné a aktivní období života v prostředí domova.

Naše hlavní hodnoty:

  • pozitivní stárnutí
  • důstojný život doma
  • lidskost a důvěra

Sdílíme příběhy seniorů, se kterými spolupracujeme, a šíříme tak svědectví o situaci seniorů v České republice.