HateFree Zóna - Moving Station

Kulturní centrum

Koperníkova 56
301 00 Plzeň

JOHAN je ojedinělou organizací, která se věnuje podpoře mladého umění a prezentaci profesionální alternativní scény. Naše projekty jsou adresovány především mladým lidem, studentům, umělcům, ale také dětem a jejich učitelům či vychovatelům.

Svými aktivitami chceme přispět takovému společenskému klimatu, které umožňuje sebevyjádření, prostor pro čin i odpovědnost za jeho realizaci a dopady.

Projekt budování centra JOHAN vychází z idejí aktivního a alternativního pohledu na svět, z potřeby aktivně reagovat jeho problémy a ze zájmu o jejich možné řešení. Zdrojem idejí, jež vedly ke vzniku centra, je podpora nezávislé umělecké tvorby především v oblasti performing arts a výtvarného umění

Snažíme se měnit myšlení, zvyšovat zájem o věci kolem, prohlubovat zájem o svět, o místo, v němž žijeme. Snažíme se propojovat lidi a vychovávat prostřednictvím umění k umění. Naše záměry a projekty realizujeme v opuštěné budově Jižního nádraží, tzv. Moving Station.