HateFree Zóna - Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.

Nezisková organizace

Balbínova 550/10
120 00 Praha 2

Pomáháme všem, kterých se dotkl zločin – obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, rodinám všech a především dětem vězňů.

Mezi naše projekty patří:

Building Bridges – setkávání obětí a nesouvisejících pachatelů k restorativnímu dialogu

Den s dítětem, který mohou uvěznění rodiče strávit se svými dětmi

Andělské kempy – letní tábory pro děti vězňů

Andělský strom – sbírka vánočních dárků pro děti vězňů

Andělský klub – týdenní setkávání pro děti vězňů v Brně a v České Lípě

Vězňova cesta – setkávání odsouzených na bázi restorativní justice a křesťanství k nalézání nové životní cesty vězněných osob

Dopisování s odsouzenými

Příprava na propuštění

Doprovázení propuštěných klientů

V neposlední řadě organizujeme i setkávání s propuštěnými klienty v pražském Klubu 2 Ryby.

Naší nadějí je vidět propuštěné, kteří se již do vězení nevracejí, bydlí, pracují a mají rodinu. Naší nadějí je pomoc rodinám, které mají někoho ve vězení. Naší nadějí je vidět sjednocení rodin. Naší nadějí je vidět uzdravení a odpuštění jak u odsouzených, tak u obětí trestných činů. Naší nadějí je vidět proměnu charakteru u všech, včetně nás samotných.

Je nám ctí být součástí sítě HateFree Zón a díky tomu efektivněji pomáhat bořit předsudky (nejen) vůči lidem zasažených zločinem.