HateFree Zóna - Mezigenerační centrum Mezi námi

Obecně prospěšná společnost Mezi námi šíří myšlenku mezigeneračního setkávání. Do našich projektů se má možnost zapojit zástupce jakékoliv generace, kterého naše aktivity osloví a má chuť se přidat. Jsme připraveni jasně a rychle předat informace a zapojit ho do projektů. Vážíme si každého, kdo se k nám připojí a komu není propojování generací lhostejné.

Našemu týmu se společně podařilo dosáhnout ve spolupráci s pedagogy, aktivizačními pracovníky a dalšími podporovateli propracovaný systém mezigeneračních setkávání v pěti hlavních programech: Povídej, Přečti, Dílny, Vzdělávání, Online. 

Naše poslání: Podporujeme pravidelné, plánované propojování generace seniorů, dětí a lidí v produktivním věku, na základě jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty.