HateFree Zóna - Městské muzeum v Železném Brodě

Chceme naplňovat novou definici muzea, která ho chápe mimo jiné jako instituci otevřenou veřejnosti, přístupnou a inkluzivní, která podporuje a rozvíjí rozmanitost a udržitelnost.

Funguje a komunikuje eticky, profesionálně a za účasti různých komunit. Je institucí, která nabízí rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.