HateFree Zóna - Městská knihovna v Broumově

Knihovna

Mírové náměstí 52
550 01 Broumov 1

Jsme veřejnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem. V knihovně můžete využít služby oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, čítárny. Půjčit si zde můžete knihy, časopisy, noviny, audioknihy, e-knihy, deskové hry.

Naše knihovna disponuje bohatým fondem regionální literatury a regionálně zaměřenou článkovou databází. V knihovně jsou přístupné PC, tiskárna, veřejný internet, Wi-Fi. Pořádáme zde nejrůznější kulturní a komunitní akce a snažíme se o to, aby knihovna byla živým místem pro setkávání. 

Knihovna je otevřená komukoliv bez rozdílu. Netolerujeme zde žádné projevy násilí nebo neúctu k jiným čtenářům a čtenářkám, proto se rádi stáváme součástí HateFree sítě.