HateFree Zóna - Městská knihovna Nymburk

Jsme veřejná univerzální knihovna pro každého, kdo si k nám najde cestu. Mezi naše hlavní činnosti patří půjčování knih, e-knih, audioknih, společenských her a periodik. Kromě toho nabízíme wi-fi, počítače s připojením na internet, kopírování, tisk, rešeršní činnost a další informační služby. Aktivně se věnujeme kulturní a vzdělávací činnosti.

Vytváříme program pro všechny věkové skupiny. Od těch nejmenších (Bookstart aneb s knížkou do života), přes děti (Pasování na čtenáře, Noc s Andersenem, besedy se spisovateli a ilustrátory, workshopy pro děti, Piknik v trávě s knížkou, tematicky zaměřené prázdniny), dospělé (besedy a přednášky s osobnostmi kulturního života, kurzy rukodělných činností, Noc literatury, autorská čtení), až po generaci seniorů (Virtuální univerzita třetího věku, workshopy, kurzy). Mimo jiné se věnujeme také mezigeneračním aktivitám. Veškeré akce pečlivě připravujeme, a to s důrazem na dramaturgii a především kvalitu. Cíleně a systematicky se věnujeme dětem i seniorům. Výrazným způsobem podporujeme dětskou čtenářskou gramotnost a podporujeme lásku ke knihám u dětí. Nabízíme čtenářům literaturu s důrazem na kvalitu. Podílíme se na informační a mediální gramotnosti celé společnosti.

Vytváříme otevřené, respektující a podporující místo pro všechny bez rozdílu. Podporujeme mladé lidi a dáváme prostor komunitám.

Velmi rádi se stáváme Hate Free zónou bez násilí a nenávisti. V současné době více než kdy jindy chceme být laskavými. Víme, že se teď budeme dlouho setkávat s lidmi, kteří budou velmi intenzivně potřebovat pomoc. Naše knihovna je místem, kam může přijít úplně každý. Chceme dát veřejnosti najevo, že jsme bezpečným místem, kde nikdo neřeší, jak vypadáte, kolik vám je, v co věříte atd. Pro nás jsou důležité základní lidské hodnoty, třeba to, jak se kdo chová. Jsme a chceme být místem bez násilí a nenávisti. Podporujeme demokratické smýšlení a občanskou společnost.