HateFree Zóna - Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Knihovna

Jeronýmova 517
511 01 Turnov

Městská knihovna Antonína Marka Turnov je univerzální knihovnou s profesionálními knihovníky, kterou coby příspěvkovou organizaci zřizuje Město Turnov.

Turnovská knihovna je veřejně-prospěšná, kulturní a vzdělávací instituce, jež poskytuje veřejnosti knihovnické, informační služby v rámci daných možností tak, aby byly dostupné všem bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, vyznání a zdravotního stavu.

Pořádají se tu nejrůznější akce, zejména kulturní – literární večery se spisovateli, pořady o regionálních osobnostech a pamětihodnostech a čtenářské osvětové akce. Knihovna je zřizovatelem Informačního centra pro mládež Turnov, v němž se scházejí místní starší děti a středoškolská mládež. Také ICM pořádá vlastní akce, a to zejména edukačně zaměřené workshopy o zahraničních zkušenostech, profesích a oborech, cestování nebo zdraví a kvalitním životě. Každý týden se v prostoru ICM scházejí zrakově postižení z Tyflo Centra, s nimiž naše mládež přichází do styku a občas spolu hrají hry, povídají si apod.

Učíme děti i dospělé třídit odpad, respektovat staré nebo handicapované lidi, pomáhat jim, dále jak neškodit přírodě ani nepodporovat špatné pracovní podmínky nakupováním konkrétních produktů, vedeme je ke kultuře, zejména ke čtenářské gramotnosti atd. Dveře do naší knihovny jsou všem otevřeny, jsem informační pracovníci, tudíž je naším úkolem šířit pozitivní motivaci. Máme rádi všechny naše čtenáře, když jsou slušní a starají se o knížky