HateFree Zóna - Loli Ruža

Dětský soubor

Pod Kostelem 117
33701 Rokycany

Náš dětský soubor se zaměřuje na tanec, zpěv, ale i sport. Podporujeme celkový rozvoj dětí a propojujeme minority s majoritou.

Zabýváme se především pořádáním pravidelných aktivit pro děti, jako je tanec a zpěv. Jsou to nejoblíbenější aktivity, jimž děti věnují většinu svého volného času. Přidáváme ale i jednorázové akce, jako je např. oslava Dne dětí, mikulášská besídka, výlety. Děti mohou nejen společně rozvíjet své dovednosti, ale učí se spolupracovat a fungovat v rámci kolektivu.

V našem souboru se zaměřujeme na celkový rozvoj dětí a mládeže. Podporujeme je, aby aktivně trávili svůj volný čas. Snažíme se propojovat minoritu a majoritu. Ukazujeme romskou kulturu z jiného úhlu pohledu a měníme tak pohled majoritní společnosti na romské děti.

Naše hodnoty jsou tradice a rozvoj, spolupráce, respekt a poctivost.