HateFree Zóna - Lechajim

Kulturní spolek

Budějovická 204/13
397 01 Písek

Židovská kultura patří k Písku již od 14. století. Vinou nacistického režimuběhem 2. světové války zde byla židovská populace téměř vyhlazena a po válcejiž k obnově nedošlo. Spolek židovské kultury Lechajim se snaží navázat nahistorický odkaz původní židovské komunity a vytvořit spolek lidí sympatizujících s judaismem.

Zakladatel Lechajim Vojtech Pekárik se židovské kultuře věnuje od roku 1995, zpíval se souborem Mišpacha při Židovské obci v Praze a stál u zrodu první skupiny izraelských tanců v ČR Besamim, kde vyučoval tance pro začátečníky.

Tančíme tradiční židovské, chasidské i moderní izraelské tance.