HateFree Zóna - Květina, z. s.

Nezisková organizace

Denisova 235/3
415 03 Teplice

Organizace Květina nabízí své služby lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální a životní situaci na území okresu Teplice.

Květina pomáhá začleňovat osoby v nepříznivé sociální situaci do společnosti a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Organizace byla založena v roce 2006 a nabízí čtyři základní typy služeb: 

  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – pomoc, podpora a poradenství pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci. Rodiny vedeny k tomu, aby byly schopny samostatně zvládat situace každodenního života a zajistit dětem odpovídající podmínky pro jejich pro jejich všestranný rozvoj. 
  • Nízkoprahové denní centrum – služba určená pro dospělé, kteří se ocitli v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Lidé jsou motivováni k životní změně, dostávají potřebnou asistenci a materiální i potravinovou podporu. 
  • Terénní programy – pomoc, podpora a poradenství pro osoby od 16 let žijící v sociálně vyloučených lokalitách, které chtějí pracovat na změně své situace a získat vzdělání nebo zaměstnání. Cílem je zlepšit jejich sociální dovednosti a zvýšit jejich životní úroveň. 
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Magnet pro děti a mládež ve věku 6 až 16 let ze sociálně slabého nebo méně podnětného rodinného prostředí. Děti zde mohou smysluplně trávit volný čas a zlepšuje se jim tak kvalita života.