HateFree Zóna - Kulturní centrum CO.LABS

Kulturní centrum

Sokolský Stadion, Kounicova 20
602 00 Brno

CO.LABS je otevřená, kreativní a nezávislá platforma, jež aktivně zabezpečuje podporu, rozvíjení a růst uměleckého sektoru s důrazem na angažovanost, posouvání úrovně kvality a hranic uměleckých druhů a žánrů.

CO.LABS je tvůrčí nezávislá platforma, která se zaměřuje na podporu nezávislé tvorby tvůrců a tvůrkyň z oblasti performing arts a dalších uměleckých oblastí.

CO.LABS se primárně zaměřuje na podporu umělců a umělkyň a za tímto účelem vytváří velké množství podpůrných výzev a programů (otevřené rezidence, rezidenční pobyty, workshopy, formáty rezidenčních skupin).

CO.LABS je místem generujícím a nabízejícím divačkám a divákům desítky kvalitních kulturních akcí – inscenačních projektů, výstav a vernisáží současných výtvarných umělců a umělkyň, výstupů work in progress z rezidenčních pobytů, multidisciplinárních projektů a instalací, koncertů alternativní hudby lokálních i zahraničních kapel, workshopů zaměřených na různé oblasti umění určených pro širokou veřejnost, komunitních akcí a mnoho dalšího.

CO.LABS slouží jako otevřená platforma pro nezávislé subjekty i jednotlivce bez stálého prostoru nejen k procesu tvorby, ale také k prezentaci jejich tvorby (k dispozici má několik sdílených prostorů: Cowork, Zkušebna, Workshopový sál, Outdoor zónu).

CO.LABS podporuje studentky a studenty, čerstvé absolventky a absolventy i etablované umělkyně a umělce.

CO.LABS pracuje s formátem rezidenčních skupin, je domovem čtyř rezidenčních nezávislých uměleckých kolektivů (bazmek.entertainment, Fade in: a Rose, Lidi, AVERZE_).

CO.LABS klade fokus na interdisciplinární tvorbu, angažovanost a progresivitu se zaměřením na politicky a sociálně tematické přesahy.

CO.LABS je kulturní centrum tvořené skupinou kreativních osobností, jejichž snahou je vytvářet dynamické a tvůrčí prostředí s otevřeným sdíleným prostorem, ve kterém je prolínání uměleckých druhů, žánrů, forem a názorů nutností.

CO.LABS vznikl v říjnu 2021 jako reakce na uzavřenost systému zřizovaných repertoárových divadel v Brně.